Trang chủ Chuyên mônHóa học Hoạt động ngoại khóa – trải nghiệm tại vườn cao su và vườn nuôi tằm ở Long Thành – Đồng Nai của lớp 12CH và 12CS (chuẩn bị dự án polime).