• Nhà
  • Hoạt động ngoại khóa 2017-2018- Tham quan ruộng muối Long Điền

Hoạt động ngoại khóa 2017-2018- Tham quan ruộng muối Long Điền

Tháng Mười 13, 2018 Tổ Hóa Học 0 Nhận xét

Tổ Hóa Học tổ chức hoạt động tham quan ruộng muối Long Điền giúp các em học sinh cấp THPT hiểu rõ hơn các kiến thức thực tiễn có liên quan đến bài học.

Các bài viết thu hoạch của các em học sinh sau khi kết thúc chương trình hoạt động ngoại khóa vô cùng phong phú và đầy sáng tạo