• Nhà
  • Giới thiệu bài giảng theo hướng nghiên cứu bài học

Giới thiệu bài giảng theo hướng nghiên cứu bài học

Tháng Mười Một 1, 2018 Tổ GDCD 0 Nhận xét

Vào sáng thứ 3 ngày 30 tháng 10 năm 2018, Thầy Nguyễn Tiến Dũng đã đại diện tổ GDCD tiến hành thao giảng bài 3 GDCD lớp 11. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Bài giảng được thực hiện theo hướng nghiên cứu bài học một cách toàn diện và có đầu tư cụ thể. Lớp được chia thành 3 nhóm và có đề tài nghiên cứu thảo luận từ trước để các em chuẩn bị một cách tốt nhất. Giáo viên sẽ đặt ra những câu hỏi, những vấn đề mang tính gợi mở và học sinh trên sơ sở đã chuẩn bị nghiên cứu với những số liệu minh chứng sẽ trình bày trước lớp để làm sáng tỏ nội dung cần nghiên cứu, tìm hiểu nhằm làm nổi bật chủ đề và trọng tâm của bài giảng.

Thông qua phần hoạt động của 3 nhóm, nội dung bài học đã được nêu lên đầy đủ và có ví dụ chứng minh thực tế rất sống động. Học sinh tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên và các em trình bày trước lớp kết quả thăm dò, điều tra của mình. Từ đó, các em nhận thức rõ mình cần chủ động, sáng tạo trong cách tiếp cận bài học và có thể vận dụng bài giảng vào đời sống một cách thiết thực nhất.

Một số hình ảnh bài thao giảng: