• Nhà
  • DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN

DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN

Tháng Mười 14, 2018 Tổ Địa Lý 0 Nhận xét

Năm học 2017 – 2018, cô Nguyễn Thị Thủy (tổ Địa lí) và cô Bùi Thị Trần Thy (tổ Giáo dục công dân) đã kết hợp làm dự án về Bảo vệ môi trường tại lớp 12CA2, dự án đã đem lại nhiều kiến thức và giá trị nhân văn. Dự án được các em học sinh trình bày bằng một vở kịch ngắn trên lớp, các sản phẩm poster, infographic… có sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, thể hiện được nội dung bài học, có ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc. Sản phẩm của các em lớp 12CA2 được trưng bày dưới sân trường và trong hoạt động triển lãm do Chi đoàn giáo viên trường tổ chức năm 2018 – 2019, thu hút sự quan tâm của học sinh trong trường.