Contact

Gởi yêu cầu liên hệ

Thông tin liên hệ

ĐC:             53 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
P. Giáo vụ:  08 38 250 074
P. Giám thị: 08 38 226 808
Fax    :         08 28 258 368
Email:         hieutruong@trandainghia.edu.vn

+84 28 38 229 040
info@trandainghia.edu.vn
20 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM