Trang chủ Chưa được phân loại Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ – THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thực hiện khẩu hiệu “Nghiêm chỉnh ở nhà, Cô Na Đi Xa”!!!