https://drive.google.com/file/d/1TgT7pFRjewhfrEYoGYgSeUqoV22_VPUC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-YC9SXZxLVTm1oLOoJKON93iXJjBli4v/view?usp=sharing    

Trong suốt 25 năm với chuyên mục “Các trò chơi toán học” ở tờ báo khoa học thường thức danh tiếng Scientific American, Martin Gardner đã gieo mầm đam mê toán học cho