TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019 TRẦN ANH KIỆT Tổ trưởng chuyên môn HỒ NGỌC LÂM Tổ trưởng công đoàn PHẠM HỒNG NAM Ban công nghệ thông tin PHAN VĂN PHÚC

Qua quá trình rèn luyện của Thầy Phan Văn Phúc cùng các trò, qua kỳ thi đã đạt được kết quả cao.

1. Số lượng giáo viên: 7, trong đó: 6 giáo viên biên chế và 1 giáo viên hợp đồng 2. Trình độ chuyên môn: 5 đại học và 2 thạc sĩ 3. Giới thiệu một số

  • 1
  • 2