ĐÁP ÁN 10 ĐỀ D ĐỀ SỐ 1D 1D 2D 3D 4D 5A 6C 7D 8C 9A 10D 11C 12A 13A 14B 15D 16C 17D 18B 19A 20D 21B 22B 23D 24D 25D

[caption id="attachment_3393" align="aligncenter" width="1024"] Các giáo viên và học sinh đạt thành tích trong Kì thi Olympic TPHCM tháng 4 lần V (2019)Từ trái qua phải:Hàng trên: em Bùi Trí Nhân - thầy

Sáng ngày 29/3/2019, cô Mai Phương (giáo viên tiếng Pháp của Tổ Ngoại ngữ) đã có tiết thao giảng tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) tại lớp 10CA3. Xin chúc mừng cô Mai Phương