[caption id="attachment_3244" align="aligncenter" width="1024"] Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Minh cùng với các giáo viên dạy đội tuyển học giỏi khối 12 - thầy Nguyễn Hùng Mạnh, cô Trần Kim Duyên, cô Trần Thị

[caption id="attachment_3235" align="aligncenter" width="1024"] Các thầy cô tổ Ngoại ngữ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3[/caption]   [caption id="attachment_3234" align="aligncenter" width="1024"] Một số thầy cô của Tổ Ngoại ngữ đã đạt được

[caption id="attachment_2980" align="aligncenter" width="1024"] Tổ Ngoại Ngữ được tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu thục hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 góp phần tích cực trong phong trào thi đua