Những thí nghiệm khoa học hiện nay thường phức tạp, chỉ có thể thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu, với chi phí lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, khi được hỏi

Bộ đề tham khảo gồm tổng hợp đề thi đề nghị HK1 năm học 2018-2019 của các trường khu vực quận 1 và 34 đề thi HK1 năm học 2014-2015 của các trường

Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm. Vậy nó được

  • 1
  • 2