Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm. Vậy nó được

Tài liệu tóm lược kiến thức Vật lý lớp 12 dưới dạng sơ đồ tư duy, bao gồm kiến thức các chương: dao động điều hòa, giao thoa sóng, đại cương về dòng

Giải Nobel Vật lý năm nay dành cho những phát minh mang tính cách mạng trong lĩnh vực vật lý laser. Những vật thể siêu vi và những quá trình diễn ra cực

  • 1
  • 2