Người thực hiện: Thầy Nguyễn Lê Hoàng Sơn Lớp thực hiện: 7A6 Thông qua tiết học, học sinh sẽ đạt được: 1. Mục tiêu: - Giúp các em học sinh vận dụng các

Tài liệu tóm lược kiến thức Vật lý lớp 12 dưới dạng sơ đồ tư duy, bao gồm kiến thức các chương: dao động điều hòa, giao thoa sóng, đại cương về dòng

Giải Nobel Vật lý năm nay dành cho những phát minh mang tính cách mạng trong lĩnh vực vật lý laser. Những vật thể siêu vi và những quá trình diễn ra cực