Giải Nobel Vật lý năm nay dành cho những phát minh mang tính cách mạng trong lĩnh vực vật lý laser. Những vật thể siêu vi và những quá trình diễn ra cực

TỔ VẬT LÝ Thành lập năm 2000 Số thành viên: 16 Tổ trưởng: Thầy Đặng Văn Điệp I. GIỚI THIỆU Từ năm học đầu tiên đến nay, tổ Vật lý được dẫn dắt bởi các

https://drive.google.com/open?id=1hkF1S2A9Q4J_2Nn0GRHBdt-YOJkrcrte

  • 1
  • 2