Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm. Vậy nó được

Người thực hiện: Thầy Nguyễn Lê Hoàng Sơn Lớp thực hiện: 7A6 Thông qua tiết học, học sinh sẽ đạt được: 1. Mục tiêu: - Giúp các em học sinh vận dụng các

Tài liệu tóm lược kiến thức Vật lý lớp 12 dưới dạng sơ đồ tư duy, bao gồm kiến thức các chương: dao động điều hòa, giao thoa sóng, đại cương về dòng

  • 1
  • 2