Tổ Hóa Học tổ chức hoạt động tham quan ruộng muối Long Điền giúp các em học sinh cấp THPT hiểu rõ hơn các kiến thức thực tiễn có liên quan đến bài

Tổ Hóa Học tham gia thao giảng cấp cụm 2017-2018 Gian hàng hội chợ xuân yêu thương 2018 của tổ Hóa Học Tổ Hóa Học tham dự Hội thi "Nét đẹp Trần Chuyên

  • 1
  • 2