Tải file PowerPoint Tại đây. Hình ảnh bài giảng: [caption id="attachment_2203" align="alignnone" width="960"] Slide 1[/caption] [caption id="attachment_2204" align="alignnone" width="960"] Slide 2[/caption] [caption id="attachment_2205" align="alignnone" width="960"] Slide 3[/caption] [caption id="attachment_2206" align="alignnone" width="960"] Slide 4[/caption] [caption

Về nguồn đất thép Củ Chi Củ Chi đất thép yêu thương Một thời khói lửa chiến trường súng vang Một ngày thứ Bảy nắng vàng Chuyến xe lăn bánh hành trang về

DỰ ÁN: TỔ QUỐC TRONG TIM TA Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Trần Thy Lớp báo cáo dự án: 10CH Môn giáo dục công dân lớp 10. Bài 14 “Công dân với sự