Vào sáng thứ 3 ngày 30 tháng 10 năm 2018, Thầy Nguyễn Tiến Dũng đã đại diện tổ GDCD tiến hành thao giảng bài 3 GDCD lớp 11. Quy luật giá trị trong

Tải file PowerPoint Tại đây. Hình ảnh bài giảng: [caption id="attachment_2203" align="alignnone" width="960"] Slide 1[/caption] [caption id="attachment_2204" align="alignnone" width="960"] Slide 2[/caption] [caption id="attachment_2205" align="alignnone" width="960"] Slide 3[/caption] [caption id="attachment_2206" align="alignnone" width="960"] Slide 4[/caption] [caption

  • 1
  • 2