Ngày 30/10/2018, tổ Địa lí tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thầy Nguyễn Quang Thái đã sử dụng bảng Activboard dạy bài "Khí quyển. Sự phân bố

Hoạt động ngoại khóa luôn là một trải nghiệm thú vị mà các em học sinh mong chờ trong mỗi năm học. Mỗi lần đi ngoại khóa, các em được mở mang thêm

Năm học 2017 - 2018, cô Nguyễn Thị Thủy (tổ Địa lí) và cô Bùi Thị Trần Thy (tổ Giáo dục công dân) đã kết hợp làm dự án về Bảo vệ môi

  • 1
  • 2