Hoạt động ngoại khóa luôn là một trải nghiệm thú vị mà các em học sinh mong chờ trong mỗi năm học. Mỗi lần đi ngoại khóa, các em được mở mang thêm

Năm học 2017 - 2018, cô Nguyễn Thị Thủy (tổ Địa lí) và cô Bùi Thị Trần Thy (tổ Giáo dục công dân) đã kết hợp làm dự án về Bảo vệ môi

MÔN ĐỊA LÍ   Phần 1: Kế hoạch tổ, kế hoạch giảng dạy, hồ sơ cá nhân - Đầu năm học tổ phải có kế hoạch tổ bộ môn, cá nhân có kế