DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019 STT MÔN HỌ TÊN LỚP ĐỘI TUYỂN 1 2 TOÁN NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG NGUYỄN XUÂN

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm

Qua quá trình rèn luyện của Thầy Phan Văn Phúc cùng các trò, qua kỳ thi đã đạt được kết quả cao.