Ngày 18/05/2019, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức hội trại cho các em học sinh khối 9. Chương trình bắt đầu từ buổi trưa với những trò chơi vô cùng náo

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2018-2019 STT MÔN HỌ TÊN LỚP GIẢI 1 Toán Nguyễn Đoàn Phương Anh 10CT NHẤT 2 Toán Nguyễn Xuân Minh 10CT

KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 LẦN V - NĂM 2019 STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP MÔN THI KẾT QUẢ 1 Huỳnh Trung Lương 10A1 TOÁN HUY CHƯƠNG BẠC 2 Nguyễn