Danh sách học sinh giỏi lớp 9 - cấp Thành phố * Năm học 2018-2019 STT LỚP HỌ VÀ TÊN MÔN DỰ THI GIẢI 1 9A2 Đỗ Trần Bảo Hân ANH Nhất 2

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG TRONG KỲ THI OLYMPIC THCS CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2018-2019 STT LỚP HỌ TÊN MÔN DỰ THI KẾT QUẢ 1 6A5 Trương Lê Huy ANH

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 30 Từ 01/04 đến 07/04 Thứ Hai 01/04/2019: 7h-7h45: SHDC Trò chuyện với chuyên gia "Văn hóa ứng