STT Họ và tên Ngày Sinh Lớp Giải Môn 1 Lê Minh Anh 28 10 2003 9A2 Nhì Địa 2 Nguyễn Minh Trí 17 09 2003 9A8 Nhất Hóa 3 Phạm Hà Bảo

STT Họ và tên Lớp Môn thi Đạt Huy chương Ghi chú 1 Trần Hồ Gia Bảo 10CA3 Tiếng Anh Vàng NHẤT MÔN 2 Đặng Lưu Bảo Khánh 10CA3 Tiếng Anh Vàng THỦ

LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 3 Từ : 03/09/2018 đến 09/09/2018 THỨ SÁNG CHIỀU Thứ Hai 03/09/18 Toàn trường NGHỈ BÙ LỄ Thứ Ba 04/09/18 Tập dợt chuẩn bị lễ khai giảng