DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2018-2019 STT MÔN HỌ TÊN LỚP GIẢI 1 Toán Nguyễn Đoàn Phương Anh 10CT NHẤT 2 Toán Vũ Khánh

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 27 Từ 11/3 đến 17/3 Thứ Hai 11/03/2019: Kiểm tra GHKII (Văn-Hóa) - K12; 7h30: Báo cáo chuyên

Hôm nay, ngày 8/3/2019, tại không gian của hội trường A_ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã diễn ra một buổi lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ rất trang trọng