LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 9 từ ngày 15 / 10 / 2018 đến 21 / 10 / 2018 THỨ SÁNG CHIỀU Thứ Hai 15/10/2018 6g45: Chào cờ Làm việc với đoàn

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019 STT MÔN HỌ TÊN LỚP ĐỘI TUYỂN 1 2 TOÁN NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG NGUYỄN XUÂN

LỊCH CÔNG TÁC  Tuần lễ thứ 8 từ ngày 08 / 10 / 2018 đến 14 / 10 / 2018 THỨ SÁNG CHIỀU Thứ Hai 08/10/2018 6g45: Chào cờ T1,2: KIỂM TRA TẬP