LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 11 Từ 29/10 đến 4/11 Nhắc lại: Thứ Bảy 03/11/2018: Hạn chót để các tổ Văn, Sử, Địa

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 10 Từ 22/10 đến 28/10 Nhắc lại: Thứ Bảy 27/10/2018: Hạn chót để các tổ Toán, Lý, Hóa

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 9 Từ 15/10 đến 21/10 Nhắc lại: Thứ Bảy 20/10/2018: 7h30: Họp liên tịch tại Phòng họp; 10h30: