LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 13 Từ 12/11 đến 18/11 Nhắc lại: Thứ Bảy 17/11/2018: 7h30: Tham dự kỷ niệm 100 năm trường

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 12 Từ 5/11 đến 11/11 Nhắc lại: Thứ Bảy 10/11/2018: 8h: Hội nghị Cán bộ viên chức tại

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 11 Từ 29/10 đến 4/11 Nhắc lại: Thứ Bảy 03/11/2018: Hạn chót để các tổ Văn, Sử, Địa