LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 20 Từ 07/01 đến 13/01 Thứ Hai 07/01/2019: 7h: Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học 7h30:

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 17-18 Từ 10/12 đến 20/12 Nhắc lại: - Kiểm tra học kỳ I; - Nộp phiếu điểm chấm,

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 15 Từ 26/11 đến 02/12 Nhắc lại: Thứ Bảy 01/12/2018: 9h: Làm việc với tập đoàn giáo dục