LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 31 Từ 08/04 đến 14/04 Thứ Hai 08/04/2019: 7h: Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương - CS1 -

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 30 Từ 01/04 đến 07/04 Thứ Hai 01/04/2019: 7h-7h45: SHDC Trò chuyện với chuyên gia "Văn hóa ứng

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 29 Từ 25/3 đến 31/3 Thứ Hai 25/3/2019: Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, ôn