THÔNG BÁO (nhắc lại) VỀ VIỆC PHÁT PHIẾU BÁO DANH THI TUYỂN SINH 10 2019 Khi đến nhận phiếu báo danh, các em học sinh vui lòng mang theo thẻ học sinh hoặc

Ngày 18/05/2019, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức hội trại cho các em học sinh khối 9. Chương trình bắt đầu từ buổi trưa với những trò chơi vô cùng náo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ KHẢO SÁT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA - NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 20/5/2019 đến 30/5/2019: Phụ huynh, học sinh