LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 20 Từ 07/01 đến 13/01 Thứ Hai 07/01/2019: 7h: Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học 7h30:

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 17-18 Từ 10/12 đến 20/12 Nhắc lại: - Kiểm tra học kỳ I; - Nộp phiếu điểm chấm,

Các em học sinh có nhu cầu tham dự TUYỂN SINH BỔ SUNG 10 CHUYÊN đọc kỹ thông báo và có thể tải mẫu đơn dự thi TẠI ĐÂY (more…)