- Đối tượng: Học sinh đã đăng ký tham dự Kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia năm 2019 - Địa điểm: Phòng giáo vụ - Cơ sở 1 - Thời gian: từ

Thông báo về việc xem kết quả phúc khảo bài khảo sát 6 khóa ngày 12-06-2019 Do nhà trường là địa điểm thi THPT Quốc Gia 2019, nên tạm thời mọi hoạt động

Thông báo về KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TS 10 - khóa ngày 02-06-2019          Đã có kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh 10 khóa ngày 02-06-2019 dán trước phòng