KẾT QUẢ CUỘC THI "KHOA HỌC KĨ THUẬT HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ" NĂM HỌC 2018 - 2019   Xin chúc mừng dự án của các em học sinh sau đã

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI "KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ" NĂM HỌC 2018 - 2019   Vào ngày 08/01/2019 vòng Chung kết cuộc thi "Khoa

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI "HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2019 TẠI CƠ SỞ 2   Ngày 07/01/2019 vừa qua đã diễn ra lễ phát động cuộc thi "Học sinh Nghiên