Vào chiều ngày 10/04/2019, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã tổ chức thành công buổi “Hội Nghị Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học” với sự tham gia của Ban Giám

THÔNG BÁO V/v: Tuyển chọn học sinh tham dự chương trình "Sakura Exchange Program in Science" tại Nhật Bản - Năm 2019 1. Giới thiệu chương trình Sakura Exchange Program in Science là

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THÀNH CÔNG Ở NƯỚC NGOÀI” Nhằm đem đến cho học sinh kiến thức tổng quát trong Nghiên cứu