CHƯƠNG TRÌNH "OLYMPIADS OVER THE WORLD" NĂM HỌC 2018 - 2019    I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH OLYMPIADS OVER THE WORLD  là chương trình bao gồm các cuộc thi tài dành cho

TẬP HUẤN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM CHO GIÁO VIÊN TOÀN TRƯỜNG, THÁNG 11/2018 Nhằm phổ biến và cung cấp kiến thức về dạy học theo định hướng STEM cho giáo viên, ngày 07 tháng

TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI "KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG" NĂM HỌC 2018 - 2019   Ngày 22/10/2018, các em học sinh đạt giải cuộc thi "Khoa học Kĩ thuật