DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI GIẢI MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THÀNH PHỐ 01-2015 HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI MÔN Võ Thành Đạt 11CT Nhất Toán Nguyễn Đăng Thịnh 12CT1 Nhì Toán Lâm

Học sinh đạt Giải trong Kỳ thi giải Toán qua Internet cấp Quốc Gia HỌ VÀ TÊN LỚP THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC   Trần Vũ Hoàng Anh 8A8 Huy chương VÀNG   Nguyễn

1-   Học sinh đạt Huy Chương kỳ thi  SASMO                                        (Singapore and Asia School Math Olympiad) HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT   Lê Trường Giang Nguyễn