Học bổng “Giúp em đến trường” là một trong những công trình thanh niên trọng điểm trong năm học 2018 – 2019 của Chi đoàn, với sự đóng góp tích cực của quý Thầy/Cô trong

Chúc mừng các đồng chí đã vinh dự đạt danh hiệu “Nhà giáo Trẻ tiêu biểu năm học 2018 – 2019” của Quận đoàn 1. Năm 2018 – 2019, Chi đoàn giáo viên

Chúc mừng các đồng chí đã vinh dự đạt danh hiệu "Nhà giáo Trẻ tiêu biểu năm học 2017 - 2018" của Quận đoàn 1. Năm 2017 - 2018, Chi đoàn giáo viên