Đại hội Đoàn viên Chi đoàn Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc vào ngày 19/04/2019 tại Phòng Nghe nhìn - Cơ

Nhiệm kỳ 2019 - 2022 Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gồm 07 đồng chí. (từ trái qua) Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Tổ Lịch

Nhân dịp Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2019) và đồng thời tuyên dương khen thưởng các Gương Cán bộ đoàn tiêu