• Nhà
  • BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT (08/05/2019)

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT (08/05/2019)

Chiều ngày 08 tháng 05 năm 2019, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cùng với bộ phận quản lí nghiên cứu khoa học của trường đã tổ chức một buổi nói chuyện cho học sinh từ khối 8 đến khối 11 của trường với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường Huy – Trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Sau đây là một số hình ảnh cho buổi nói chuyện.

 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường Huy Trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM đang báo cáo.

Giáo viên và các em chăm chú lắng nghe bài chia sẻ của Tiến sĩ Huy.

Các em học sinh đang thảo luận.

Thầy/Cô và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cuối buổi nói chuyện.