• Nhà
  • Bộ đề tham khảo ôn thi HK1 chương trình Vật lý 7.

Bộ đề tham khảo ôn thi HK1 chương trình Vật lý 7.

Tháng Mười Hai 8, 2018 Tổ Vật Lý 0 Nhận xét

Bộ đề tham khảo gồm tổng hợp đề thi đề nghị HK1 năm học 2018-2019 của các trường khu vực quận 1 và 34 đề thi HK1 năm học 2014-2015 của các trường trên địa bàn TP. HCM, giúp các em vừa đạt được mục tiêu tổng ôn toàn bộ kiến thức HK1, vừa kết hợp luyện đề, khoanh vùng kiến thức chuẩn, trọng tâm nội dung thi.
https://drive.google.com/file/d/1T0FGF3BDdzjF8IrG6iILp7OWjdX5pucx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LMiAsWerbG7YL_-rEPzIzVhHHoPIo57k/view?usp=sharing