• Nhà
 • Biên bản họp tổ chuyên môn

Biên bản họp tổ chuyên môn

Tháng Chín 11, 2018 Tổ Công Nghệ 0 Nhận xét

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

Thời gian: Vào hồi 12h 30 ngày 5 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: tại phòng Giáo viên cơ sở 1_ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Thành phần tham dự: 3/3 giáo viên nhóm Nông Nghiệp thuộc tổ Công Nghệ

(cô Phan Thanh Thúy, cô Lê Thị Bạch Tuyết,  cô Lê Thị Kim Ngân)

Chủ trì: Cô Phan Thanh Thúy

Nội dung: Thống nhất một số nội dung bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG –  Sách giáo khoa Công nghệ khối 7

Sau khi trao đổi bàn bạc, nhóm đã thống nhất những nội dung sau:

 1. Nội dung bài dạy:
 2. Kiến thức: + Biết được thành phần cơ giới của đất, khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng của đất là gì?

+ Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiềm , đất trung tính.

 1. Kĩ năng: Phân biệt được các loại đất và chọn cây trồng phù hợp cho từng loại đất.
 2. Phương pháp sử dụng: Thuyết trình, thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi…
 3. Trọng tâm: Phần II
 4. Đóng góp, góp ý :
 • Ý kiến của cô Ngân: Điều chỉnh nội dung trong sách giáo khoa từ “ đất chua (pH<6,5)” thành “đất chua (pH ≤ 6,5)”
 • Ý kiến của cô Thúy: Không nên đi quá sâu vào kiến thức về độ pH, thay vào đó nên hướng dẫn học sinh lựa chọn các loại cây phù hợp với từng loại đất.
 • Ý kiến của cô Tuyết: Nên tổ chức trò chơi cho học sinh theo nhóm. Giáo viên chuẩn bị sẵn một số hình ảnh của các loại cây sống đặc trưng sống ở từng loại đất. Sau đó cho học sinh tìm xem cây nào phù hợp với loại đất nào rồi dán kết quả lên bảng.
 1. Phạm vi thực hiện: Toàn khối 7
 2. Thời gian thực hiện: từ ngày 6/9 đến 12/9
 3. Thư kí thông qua: 100% giáo viên trong nhóm nhất trí

Cuộc họp kết thúc lúc 13h30 phút cùng ngày

Chủ tọa                                                       Thư kí

 

Phan Thanh Thúy                                     Lê Thị Kim Ngân