• Nhà
  • BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2022

BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2022

Nhiệm kỳ 2019 – 2022 Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gồm 07 đồng chí. (từ trái qua)

  1. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng – Tổ Lịch sử – Phó Bí thư.
  2. Đồng chí: Lê Thị Kim Thoa – Tổ Ngữ văn – Ủy viên BCH.
  3. Đồng chí: Nguyễn Lê Hoàng Sơn – Tổ Vật lý – Ủy viên BCH.
  4. Đồng chí: Phạm Minh Khang – Tổ Toán – Ủy viên BCH.
  5. Đồng chí: Nguyễn Duy Quang – Tổ Toán –  Bí thư.
  6. Đồng chí: Nguyễn Trần Phương Thảo – Tổ Ngoại ngữ – Ủy viên BCH.
  7. Đồng chí: Trần Ngọc Anh – Tổ Địa lí – Ủy viên BCH.