Tự học - Đổi mới - Năng động và sáng tạo
trandainghia
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn và nghiên cứu khoa học - kỹ thuật để chào mừng 15 năm thành lập trường (31/3/2000 - 31/3/2015)
Khoa học kỹ thuật
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH SAKURA EXCHANGE PROGRAM IN SCIENCE 2018 DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH SAKURA EXCHANGE PROGRAM IN SCIENCE 2018
KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 8-9 NĂM HỌC 2017 - 2018 KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 8-9 NĂM HỌC 2017 - 2018
Thông báo về việc tuyển chọn học sinh tham dự  chương trình Sakura Exchange Program in Science tại Nhật Bản NH 2017 - 2018 Thông báo về việc tuyển chọn học sinh tham dự chương trình Sakura Exchange Program in Science tại Nhật Bản NH 2017 - 2018 Thông báo về việc tuyển chọn học sinh tham dự chương trình Sakura Exchange Program in Science tại Nhật Bản
Kết quả thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2017 - 2018 Kết quả thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2017 - 2018
KẾT QUẢ CUỘC THI "SÁNG TẠO VÔ TẬN" 2018 KẾT QUẢ CUỘC THI "SÁNG TẠO VÔ TẬN" 2018
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2018 - 2019 THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2018 - 2019
HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH, NGÀY 08-09/02/2018 HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH, NGÀY 08-09/02/2018
TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hướng dẫn và chấm đề tài nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật dành cho giáo viên 20/01/2018 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hướng dẫn và chấm đề tài nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật dành cho giáo viên 20/01/2018
THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH "SÁNG TẠO VÔ TÂN" NĂM 2018 THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH "SÁNG TẠO VÔ TÂN" NĂM 2018
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO GIAO VIÊN HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO GIAO VIÊN
Vòng chung kết cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp thành phố năm 2018 Vòng chung kết cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp thành phố năm 2018
KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018 KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018 KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018
DANH SÁCH PHÒNG BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGÀY 04/11/2017 - CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018 DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 6 - 7 DANH SÁCH PHÒNG BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGÀY 04/11/2017 - CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018 DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 6 - 7 DANH SÁCH PHÒNG BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGÀY 04/11/2017 - CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018 DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 6 - 7
DANH SÁCH CÁC NHÓM VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỌN THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 – 2018 DANH SÁCH CÁC NHÓM VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỌN THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 – 2018
CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ TẾ BÀO GỐC DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC - STEMCELL INNOVATION LẦN IV, NĂM 2017 CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ TẾ BÀO GỐC DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC - STEMCELL INNOVATION LẦN IV, NĂM 2017 Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về Tế bào gốc dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc - STEMCELL INNOVATION lần IV, năm 2017
Tuyển chọn học sinh tham dự chương trình “Super Science High School Study Trip” của trường Sapporo Kaisei tại Cộng hòa Liên Bang Đức Tuyển chọn học sinh tham dự chương trình “Super Science High School Study Trip” của trường Sapporo Kaisei tại Cộng hòa Liên Bang Đức Tuyển chọn học sinh tham dự chương trình “Super Science High School Study Trip” của trường Sapporo Kaisei tại Cộng hòa Liên Bang Đức
DANH SÁCH PHÒNG BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGÀY 21/10/2017 - CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018 DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 8-12			DANH SÁCH PHÒNG BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGÀY 21/10/2017 - CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018 DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 8-12 Danh sách phòng báo cáo đề tài ngày 21/10/2017 - Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp trường NH 2017-2018 dành cho học sinh khối 8-12
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - 7 ĐĂNG KÍ THAM DỰ  CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG  NH: 2017 - 2018 DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - 7 ĐĂNG KÍ THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NH: 2017 - 2018 Danh sách học sinh khối 6 - 7 đăng kí tham dự cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp trường năm học 2017 - 2018
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 12 ĐĂNG KÍ THAM DỰ  CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG  NH: 2017 - 2018 DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 12 ĐĂNG KÍ THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG NH: 2017 - 2018 Danh sách học sinh khối 8 - 12 đăng kí tham dự Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp trường năm học 2017 - 2018
HỘI THẢO HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT, NGÀY 12/08/2017 HỘI THẢO HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT, NGÀY 12/08/2017 Hội thảo hướng dẫn nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật, ngày 12/08/2017
CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2017 - 2018: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI BÁO CÁO VÀ THIẾT KẾ POSTER CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2017 - 2018: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI BÁO CÁO VÀ THIẾT KẾ POSTER Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp trường 2017 - 2018: Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp trường 2017 - 2018: Hướng dẫn trình bày bài báo cáo và thiết kế poster
CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2017 - 2018: MẪU FILE BÁO CÁO CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2017 - 2018: MẪU FILE BÁO CÁO Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp trường 2017 - 2018: Mẫu file báo cáo
CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2018 - 2019: ĐĂNG KÍ DỰ THI TRỰC TUYẾN CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2018 - 2019: ĐĂNG KÍ DỰ THI TRỰC TUYẾN
ĐƠN ĐĂNG KÍ CUỘC THI "Ý TƯỞNG SÁNG TẠO", CHƯƠNG TRÌNH "SÁNG TẠO VÔ TẬN" NĂM 2018 ĐƠN ĐĂNG KÍ CUỘC THI "Ý TƯỞNG SÁNG TẠO", CHƯƠNG TRÌNH "SÁNG TẠO VÔ TẬN" NĂM 2018
CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2017 - 2018: ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI TRỰC TUYẾN CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG 2017 - 2018: ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI TRỰC TUYẾN
VIDEO CLIPTHỐNG KÊ TRUY CẬP
ĐC: 53 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐC: 20 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐT : 028 38 229 040, Fax: 08 38 258 368
Email  : info@trandainghia.edu.vn

Bản quyền © 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
Thiết kế và xây dựng bởi vnwebpro.com