Tự học - Đổi mới - Năng động và sáng tạo
trandainghia
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn và nghiên cứu khoa học - kỹ thuật để chào mừng 15 năm thành lập trường (31/3/2000 - 31/3/2015)
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA - NĂM HỌC 2017 - 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 1014/TB-KTKĐCLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017
 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

Năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2017-2018,
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2017 - 2018 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
   Tuyển 15 lớp với 525 học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
   - Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.
   - Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ).
     + Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
     + Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
  1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do trường phát hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2017).
  2. Hai ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp không quá 1 năm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).
  3. Bản sao hợp lệ học bạ lớp 5.
      Hồ sơ này không được trả lại.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
  1. Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến ngày 17 tháng 6 năm 2017.
  2. Học sinh nhận thẻ dự khảo sát tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa từ ngày 25 tháng 6 năm 2017 đến ngày 27 tháng 6 năm 2017.

V.  LỊCH KHẢO SÁT
   - Học sinh thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong ngày 30 tháng 6 năm 2017 theo lịch sau:

Thời gian
thực hiện bài khảo sát  
Giờ học sinh
có mặt
Giờ mở bì
đề khảo sát
Giờ phát đề
khảo sát cho
học sinh
Giờ bắt đầu
thực hiện bài khảo sát
90 phút 7 giờ 00 7 giờ 40 7 giờ 55 8 giờ 00
 
   - Lịch làm việc của Hội đồng khảo sát:
  1. Ngày 28 tháng 6 năm 2017:
   - 7 giờ 30: Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng khảo sát.
  2. Ngày 29 tháng 6 năm 2017:
   - 7 giờ 30: Họp toàn thể Hội đồng khảo sát.
  3. Ngày 30 tháng 6 năm 2017: Thực hiện bài khảo sát.
  4. Ngày 01 tháng 7 năm 2017:
   - 7 giờ 30: Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng chấm bài khảo sát, Tổ trưởng, Tổ phó tổ chấm bài khảo sát.
   - 13 giờ 30: Triển khai hướng dẫn chấm bài khảo sát.

VI. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
   Căn cứ vào kết quả bài khảo sát sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

VII. THỦ TỤC NHẬP HỌC
  1. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.
  2. Hồ sơ nhập học
   Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm:
   - Học bạ cấp tiểu học (bản chính).
   - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
  3. Thời gian nộp hồ sơ nhập học
   - Từ ngày 07 tháng 7 năm 2017 đến ngày 10 tháng 7 năm 2017.
   - Đến 16 giờ 00 ngày 10 tháng 7 năm 2017 học sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
   - Ngày 18 tháng 7 năm 2017 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa nộp danh sách và đĩa CD danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.
  4. Lưu ý
   - Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên đây hoặc không đủ điều kiện dự tuyển thì học sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của trường.
   - Những học sinh không trúng tuyển vào trường vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.
   - Học sinh nộp đơn xin xem lại kết quả bài khảo sát tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa từ 8 giờ 00 ngày 07 tháng 7 năm 2017 đến 16 giờ 00 ngày 10 tháng 7 năm 2017./.
 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các Phòng, ban Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT các quận, huyện;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Nguyễn Tiến Đạt
 
VIDEO CLIPTHỐNG KÊ TRUY CẬP
ĐC: 53 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐC: 20 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐT : 028 38 229 040, Fax: 08 38 258 368
Email  : info@trandainghia.edu.vn

Bản quyền © 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
Thiết kế và xây dựng bởi vnwebpro.com