Tự học - Đổi mới - Năng động và sáng tạo
trandainghia
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn và nghiên cứu khoa học - kỹ thuật để chào mừng 15 năm thành lập trường (31/3/2000 - 31/3/2015)
   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2017-2018
STT Họ và tên Ngày Sinh Lớp Giải Môn
1 Lê Minh Anh 28 10 2003 9A2 Nhì Địa
2 Nguyễn Minh Trí 17 09 2003 9A8 Nhất Hóa
3 Phạm Hà Bảo Ngân 28 10 2003 9A9 Nhất Hóa
4 Huỳnh Võ Huy 09 12 2003 9A5 Nhất Hóa
5 Trần Minh Triết 03 01 2003 9A5 Nhất Hóa
6 Phạm Nguyễn Bảo Trân 24 09 2003 9A7 Nhất Hóa
7 Cao Võ Bảo Nguyên 06 11 2003 9A4 Nhất Hóa
8 Trần Tuấn Minh 24 08 2003 9A5 Nhất Hóa
9 Nguyễn Vũ Thu Trang 23 01 2003 9A6 Nhất Hóa
10 Đinh Thanh Huyền Linh 20 12 2003 9A6 Nhất Hóa
11 Phạm Trần Lan Khuê 12 01 2003 9A6 Nhất Hóa
12 Phan Hoàng Anh 18 01 2003 9A3 Nhì Hóa
13 Nguyễn Mai Khánh Linh 30 04 2003 9A7 Nhì Hóa
14 Hoàng Phương Anh 11 02 2003 9A1 Nhì Hóa
15 Châu Thiên Đạt 03 04 2003 9A6 Nhì Hóa
16 Lương Nguyệt Hà 21 06 2003 9A9 Nhì Hóa
17 Trần Lê Minh 26 02 2003 9A4 Ba Hóa
18 Trần Minh Trí 02 01 2003 9A9 Ba Hóa
19 Phan Lâm Vĩnh Lộc 26 02 2003 9A8 Ba Hóa
20 Nguyễn Ngọc Minh Anh 01 07 2003 9A3 Ba Hóa
21 Huỳnh Quang Dũng 12 10 2003 9A4 Ba Hóa
22 Hồ Nguyễn Kỳ Trung 02 01 2003 9A6 Nhất
23 Đặng Thành Thông 30 04 2003 9A8 Nhất
24 Trần Đặng Lan Vy 16 10 2003 9A7 Nhất
25 Vương Trọng Đạt 31 08 2003 9A3 Nhất
26 Đỗ Minh Quân 11 09 2003 9A9 Nhất
27 Trần Duy Minh 29 07 2003 9A4 Nhất
28 Nguyễn Đỗ Khánh Tiên 11 01 2003 9A8 Nhất
29 Nguyễn Phú Hưng 06 03 2003 9A8 Nhất
30 Phùng Vĩnh Khang 06 08 2003 9A4 Nhất
31 Nguyễn Hoài Thanh 15 05 2003 9A1 Nhất
32 Nguyễn Hoàng Nhật Khoa 30 03 2003 9A6 Nhì
33 Nguyễn Hoàng Long 09 09 2003 9A9 Nhì
34 Nguyễn Phương Nam 30 03 2003 9A5 Nhì
35 Dương Danh Gia Bảo 18 11 2003 9A5 Nhì
36 Huỳnh Gia An 03 10 2003 9A1 Nhì
37 Phan Trần Vy Thảo 26 09 2003 9A5 Nhì
38 Nguyễn Thuỵ Quỳnh Anh 15 07 2003 9A3 Ba
39 Phạm Khắc Việt Khôi 26 10 2003 9A3 Ba
40 Trương Minh Khải 08 06 2003 9A7 Ba
41 Phạm Đoàn Minh Anh 25 04 2003 9A5 Nhất Sinh
42 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 21 01 2003 9A6 Nhất Sinh
43 Đỗ Thiên Phúc 11 04 2003 9A8 Nhất Sinh
44 Trần Phan Đăng Khoa 30 10 2003 9A5 Nhì Sinh
45 Trần Quang Dân 05 10 2003 9A7 Nhì Sinh
46 Vương Tiến Minh 02 08 2003 9A2 Nhì Sinh
47 Thái Khánh An 02 08 2003 9A1 Nhì Sinh
48 Tô Quỳnh Chi 08 08 2003 9A5 Nhì Sinh
49 Lê Nguyễn Châu Anh 07 03 2003 9A3 Nhì Sinh
50 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 24 02 2003 9A1 Nhì Sinh
51 Đặng Trần Hồng Minh 17 02 2003 9A2 Nhì Sinh
52 Lê Nguyễn Lan Chi 10 07 2003 9A7 Ba Sinh
53 Lâm Kỳ Danh 08 06 2003 9A7 Ba Sinh
54 Nguyễn Ngọc Xuân Đào 11 03 2003 9A6 Ba Sinh
55 Nguyễn Đức Công Huy 12 01 2003 9A4 Ba Sinh
56 Văn Trà My 26 01 2003 9A6 Ba Sinh
57 Huỳnh Bảo Trân 20 01 2003 9A7 Ba Sinh
58 Bùi Trí Nhân 22 09 2003 9A5 Nhất Sử
59 Đổng Bảo Phúc 17 07 2003 9A6 Ba Sử
60 Huỳnh Ngọc Tâm 28 06 2003 9A9 Nhất Tiếng Anh
61 Đặng Võ Bảo Ngọc 07 06 2003 9A4 Nhất Tiếng Anh
62 Lê Huỳnh Mỹ Tâm 02 06 2003 9A6 Nhất Tiếng Anh
63 Trần Nguyễn Khánh Trang 19 08 2003 9A7 Nhất Tiếng Anh
64 Nguyễn Hoàng Mai Uyên 13 02 2003 9A4 Nhất Tiếng Anh
65 Châu Bình Nguyên 10 10 2003 9A4 Nhất Tiếng Anh
66 Nguyễn Duy Phước 02 03 2003 9A6 Nhất Tiếng Anh
67 Đoàn Nguyễn Khánh Thư 10 01 2003 9A8 Nhất Tiếng Anh
68 Lê Tuấn Huy 27 06 2003 9A7 Nhất Tiếng Anh
69 Trần Thị Anh Thư 18 02 2003 9A8 Nhất Tiếng Anh
70 Trần Thế Minh 08 03 2003 9A1 Nhất Tiếng Anh
71 Võ Ngọc Minh Phương 08 01 2003 9A7 Nhất Tiếng Anh
72 Trần Viết Gia Bảo 25 01 2003 9A3 Nhất Tiếng Anh
73 Tô Nguyễn Bảo Châu 24 08 2003 9A3 Nhất Tiếng Anh
74 Đoàn Lâm Tâm Nhi 11 06 2003 9A9 Nhất Tiếng Anh
75 Ngô Thái Tuệ Anh 07 03 2002 9A8 Nhất Tiếng Anh
76 Bùi Vũ Gia Phúc 12 12 2003 9A4 Nhất Tiếng Anh
77 Trần Thị Quỳnh Trang 01 01 2003 9A6 Nhất Tiếng Anh
78 Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên 07 01 2003 9A6 Nhì Tiếng Anh
79 Nguyễn Hồ Nhật Hà 08 03 2003 9A6 Nhì Tiếng Anh
80 Trần Song Hà Anh 16 04 2003 9A2 Nhất Toán
81 Nguyễn Đoàn Phương Anh 02 04 2003 9A6 Nhất Toán
82 Lê Trung Nghĩa 09 04 2003 9A4 Nhất Toán
83 Lã Nguyễn Gia Hy 16 07 2003 9A4 Nhất Toán
84 Nguyễn Kim Huế Nam 10 08 2003 9A3 Nhất Toán
85 Lê Thanh Mai Linh 02 06 2003 9A7 Nhất Toán
86 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 19 09 2003 9A7 Nhất Toán
87 Nguyễn Phạm Minh Quân 19 10 2003 9A4 Nhất Toán
88 Nguyễn Bảo Khang 07 06 2003 9A3 Nhất Toán
89 Vu Phương Nam 23 07 2003 9A7 Nhất Toán
90 Trần Lê Minh Quân 25 04 2003 9A9 Nhất Toán
91 Bùi Nguyễn Hữu An 24 06 2003 9A1 Nhất Toán
92 Trịnh Gia Thành 28 01 2003 9A3 Nhất Toán
93 Lê Trường Giang 18 05 2003 9A2 Nhì Toán
94 Lê Trung Hải 19 12 2003 9A3 Nhì Toán
95 Trần Thiện Quang 05 11 2003 9A9 Nhì Toán
96 Nguyễn Quang Minh Tiến 25 02 2003 9A9 Nhì Toán
97 Nguyễn Phan Hoài Hương 02 01 2003 9A9 Nhì Toán
98 Trần Thuỵ Bảo Trân 16 12 2003 9A4 Ba Toán
99 Phạm Đoàn Nguyên Hưng 26 02 2003 9A8 Ba Toán
100 Phạm Phương Thuý 18 06 2003 9A1 Nhì Tin học
101 Yang Tuấn Anh 31 01 2003 9A6 Ba Tin học
102 Lê Minh Ánh Ngọc 21 06 2003 9A3 Ba Tin học
103 Tô Châu Hảo Nhân 08 12 2003 9A3 Ba Tin học
104 Vương Quang Việt Tùng 08 01 2003 9A6 Ba Tin học
105 Tô Bảo Nghi 04 10 2003 9A3 Nhất Văn
106 Phạm Gia Tuấn 25 09 2003 9A2 Nhì Văn
107 Phạm Thái Hoàng Oanh 07 06 2003 9A6 Nhì Văn
108 Nguyễn Lê Lan Chi 05 04 2003 9A2 Nhì Văn
109 Nhâm Lê An Chi 20 03 2003 9A6 Ba Văn
110 Ngô Gia Hân 19 12 2003 9A2 Ba Văn

VIDEO CLIPTHỐNG KÊ TRUY CẬP
ĐC: 53 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐC: 20 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐT : 028 38 229 040, Fax: 08 38 258 368
Email  : info@trandainghia.edu.vn

Bản quyền © 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
Thiết kế và xây dựng bởi vnwebpro.com