• Nhà
  • Thông báo về việc nhận phiếu báo danh thi tuyển sinh vào lớp 10 2019

Thông báo về việc nhận phiếu báo danh thi tuyển sinh vào lớp 10 2019

THÔNG BÁO (nhắc lại)

VỀ VIỆC PHÁT PHIẾU BÁO DANH THI TUYỂN SINH 10 2019

Khi đến nhận phiếu báo danh, các em học sinh vui lòng mang theo thẻ học sinh hoặc chứng minh nhân dân (CMND). Nếu là phụ huynh đến nhận thay, vui lòng cầm theo CMND của phụ huynh và thẻ học sinh hoặc CMND của học sinh.

Nếu thiếu giấy tờ theo quy định, phụ huynh hoặc học sinh vui lòng trở về đem đủ giấy tờ đến nhận sau.

Ngày 27/05/2019: từ 9A1 – 9A6 : nhận phiếu báo danh và 02 bản phụ giấy CNTNTT

Ngày 28/05/2019: từ 9A7 – 9A12: nhận phiếu báo danh và 02 bản phụ giấy CNTNTT

Ngày 29/05/2019: từ 9A13 – 9A1: nhận phiếu báo danh và 02 bản phụ giấy CNTNTT

Sau khi nhận phiếu báo danh, học sinh vui lòng kiểm dò lại thông tin trên phiếu, nếu có sai sót báo ngay cho phòng Giáo vụ.

Thời gian làm việc: sáng từ 7g30 – 11g15; Chiều từ 13g30 đến 16g00