• Nhà
  • Lịch hoạt động TUẦN 15 từ 26-11-2018 đến 02-12-2018

Lịch hoạt động TUẦN 15 từ 26-11-2018 đến 02-12-2018

Tháng Mười Một 27, 2018 Giáo Vụ Phòng 0 Nhận xét
LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 – 2019
Tuần Thời gian Nội dung
14

Từ 19/11

đến 25/11

Nhắc lại:
Thứ Bảy 24/11/2018: 7h30: Tập huấn giáo dục theo định hướng STEM (buổi 2 – đợt 2) – HT.B; 13h30: Tập huấn ActivBoard – Phòng Lab;
Chủ nhật 25/11/2018: 6h-16h: Ngoại khóa tổ Lý – Khối 10 tham quan, học tập, trải nghiệm tại Nhà máy thủy điện Trị An. (chuyển sang tuần sau)
15

Từ 26/11

đến 02/12

Thứ Hai 26/11/2018: Tiết 1: Chuyên đề “Tư vấn pháp luật” – Cơ sở 1
Thứ Tư 28/11/2018: Chiều: Các lớp Nghề 11 – Thầy Lộc – học tập trung HT.A
Thứ Sáu 30/11/2018: 8h: Chuyên đề Vai trò cấp ủy trong công tác quản lý, đánh giá CB, CC, VC, NLĐ tại đơn vị – HT.A – T.Huy, C.Thủy; GVCN nhận phiếu báo danh KTHKI tại phòng Giáo vụ; 14h: Tập huấn minh bạch tài sản, thu nhập – HT.2.1 – T.Minh;
Thứ Bảy 01/12/2018: 9h: Làm việc với tập đoàn giáo dục Nhật Bản – T.Minh; Chiều: Các lớp Nghề 11- Thầy Vàng – học tập trung HT.B
Chủ nhật 02/12/2018: 6h-16h: Ngoại khóa tổ Lý – Khối 10 tham quan, học tập, trải nghiệm tại Nhà máy thủy điện Trị An.