• Nhà
  • DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019

Tháng Mười 5, 2018 Giáo Vụ Phòng 0 Nhận xét

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019

STT

MÔN

HỌ

TÊN

LỚP

ĐỘI TUYỂN

1

2

TOÁN

NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG

NGUYỄN XUÂN

ANH

MINH

10CT

10CT

Chính thức

Chính thức

3

4

HÓA

NGUYỄN LẬP HOÀNG

NGUYỄN ĐĂNG MINH

ANH

HOÀNG

11CH

11CH

Chính thức

Chính thức

5

SINH

HOÀNG MINH KHÔI

11CS

Chính thức

6

7

8

9

10

TIẾNG ANH

ĐẶNG LƯU BẢO

NGUYỄN HÀ

NGUYỄN HOÀNG DU

LÊ TRẦN MINH

KHÁNH

AN

VÂN

MINH

SƠN

11CA3

12CA2

12CA2

12CA2

12CA3

Chính thức

Chính thức

Chính thức

Chính thức

Chính thức

11

SINH

TRẦN DƯƠNG ANH THƯ

11CS

Dự bị

12

NGỮ VĂN

NGÔ HIỂN MINH

12CV

Dự bị